FAQ

 

Czy każdy może wysłuchać szkolenie?

Wysłuchać szkolenie może każdy, lecz certfikat otrzyma tylko osoba, która będzie miała udokumentowane przez pracodawcę doświadczenie praktyczne.

  

Czy kursy są całkowicie on-line?

Tak, kursy są całkowicie online, więc masz możliwość wybrać czas i miejsce do przeglądu kursu i składania egzaminu.

 

Ile to kosztuje?

Szkolenia montażu rusztowań 5990,-kr.

Szkolenie dla użytkownika podnośników 1990,-kr.

Szkolenie dla użytkownika rusztowań 1490,-kr.

 

Jak się zarejestrować?

Kliknj przycisk „Nowy użytkownik – zarejestruj się” w prawym górnym rogu. Wypełnij wszystkie wymagane  pola, dodaj zdjęcie (ważne, aby spełniało ono wymagania), wybierz rodzaj kursów, sposób opłaty i potwierdź, że zgadzasz się z regulaminem. Naciśnij przycisk „Dalej“ i czekaj na następujące e-maile:

  • E-mail z informacją o loginie i haśle.
  • Osobny e-mail informujący o potwierdzeniu rejestracji przez administratora
  • Dodatkowy e-mail z fakturą

Uwaga. Aby otrzymać dostęp do kursów w języku polskim, prosimy wybrać język strony przed rejestracją. Po rejestracji na norweskiej stronie nie ma możliwości zmiany języka szkoleń na polski.

 

Jak długo trwa kurs?

Szkolenia użytkownika rusztowań i podnośników są krótkie, a szkolenia monterów rusztowań dłuższe i bardziej szczegółowe.

 

Czy po ukończeniu kursu otrzymam certyfikat?

Tak, po złożeniu egzaminu będziesz mógł wydrukować weryfikację o tym, że opanowałeś kurs. Dyplom pozostanie wysłane do Ciebie pocztą elektroniczną. Certyfikowaną kartę otrzymasz drogą pocztową po potwierdzeniu doświadczenia praktycznego.

 

Jakich dokumentów potrzebuję?

Aby otrzymać sertyfikowaną kartę montera rusztowań potrzebne są następujące dokumenty: dokument potwierdzający 6 miesięcy pracy w firmie, która w swojej działalności używa rusztowań, oraz dokument potwierdzający 72 godziny praktyki montowania co najmniej 3 rodzai rusztowań.

Aby pomyślnie zakończyć kursy użytkownika podnośników potrzebne jest potwierdzenie wiedzy praktycznej. Dokument musi być podpisany przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje i stanowić potwierdzenie, że osoba zapoznała się z podstawami pracy podnośników, ich specyfikacjami i sposobami bezpiecznej pracy. Obecnie te szkolenia są dostępne tylkow języku norweskim.

Aby ukończyć szkolenia pracy na rusztowaniach potrzebny jest dokument potwierdzający praktyczne zapoznanie się z rusztowaniami i bezpieczną pracą na nich. Dokument musi być podpisany przez osobę posiadającą odpowiednie kompetencje.Obecnie te szkolenia są dostępne tylkow języku norweskim.

 

Szablony dokumenów można znaleźć na stronie po ukończeniu rejestracji.

 

Co się stanie, jeżeli nie zdam egzaminu?

Jeżeli nie złożysz egzaminu za pierwszym razem, będziesz miał dwie kolejne próby. Jednak, jeżeli nie uda się zdać egzaminu po trzecim, ostatecznym razie, będziesz musiał rozpocząć i opłacić kurs ponownie (pełną jego cenę). Z tego powodu, bardzo ważne jest przestudiowanie całego kursu i zapamiętanie podanej informacji.

Aby zdać egzamin na potrzebę poprawnie odpowiedzieć na 75% zadań.

  

Czy w czasie kursu mogę zalogować się i się wylogować wtedy, kiedy będę miał na to ochotę?

Tak, jeżeli postanowisz zatrzymać kurs, to po zalogowaniu się po raz następny, kurs rozpocznie się od miejsca, w którym został zatrzymany.

Uwaga. Po rozpoczęciu egzaminu nie będzie już można wrócić do slajdów i ponownie wysłuchać informacji. Dlatego ważnym jest zapamiętanie podanej informacji przed rozpoczęciem egzaminu.

 

Czy podczas kursu mogę iść wstecz i do przodu?

Zawsze możesz wrócić do tego, co już przejrzałeś, lecz nie możesz pominąć żadnej strony, która nie była jeszcze otwarta.