Strona startowa \ O kursach

O kursach

 

Ustawy rządowe wymagają, by każda osoba pracująca na wysokości oraz korzystająca z rusztowań lub podnośników ukończyła zatwierdzone szkolenie. Z tego powodu  Instant AS zorganizowało szkolenia on-line, które są zgodne  z normami publicznymi i zapewniają szczegółową oraz precyzyjną wiedzę o korzystaniu ze sprzętu roboczego.


Szkolenia montażu rusztowań

Jakościowy interaktywny kurs mantażu rusztowań.

Jest to 36 godzinowy kurs teoretyczny montażu rusztowań, zgodny z Ustawą o zatrudnieniu i artykułem § 17-1  Rozporządzenia o wykonywaniu robót (dawniej §46 C ). Kurs obejmuje część teoretyczną, która zawiera informacje, niezbędne monterom rusztowań.
 
(Program kursu jest obecnie dostępne w języku norweskim, litewskim, angielskim, estońskim i polskim.)
     


 

Szkolenie dla użytkownika podnośników 

Udokumentowane szkolenie zgodne z Ustawą o Zatrudnieniu i § 10-1 i § 10-2 Rozporządzenia o wykonywaniu robót.

Ustawa o zatrudnieniu, to ogół przepisów dotyczący użytkowania sprzętu roboczego podczas tymczasowej pracy na wysokości, a także zawierający informacje o podnośnikach.
 

(Program kursu jest obecnie dostępne w języku norweskim, litewskim, angielskim i polskim.)

      

Szkolenie dla użytkownika rusztowań

Udokumentowane szkolenie zgodne z artykułami § 10-1 i § 10-2 Rozporządzenia o wykonywaniu robót.

Kurs zapewnia udokumentowane szkolenie wszystkim, którzy będą pracowali na lub z rusztowaniami. Kurs użytkownika – wystarczające szkolenie do mantażu rusztowań o wyskości do 5 metrów.
 
(Program kursu jest obecnie dostępne w języku norweskim, litewskim, angielskim i polskim.)

 

      

Kurs ochrony przed upadkiem z wysokości

Jest to kompleksowy program przeznaczony do ochrony przed upadkiem podczas prac na wysokości. Kurs prezentuje odpowiedniego ustawodawstwa i prawa. Ponadto, te kursy  przedstawiają pracę na wysokości z  różnymi środkami bezpieczeństwa użytkowania i konserwacji.

Po  zakończeniu  kursów nie tylko zapoznacie  się   jak  stosować  środki  bezpieczeństwa, ale także nauczycie się  oceniać   ryzyka upadku i je zmniejszyć, ograniczyć szkody, które mogą wystąpić w przypadku upadku.    

(Program kursu jest obecnie dostępne w języku norweskim, angielskim, litewskim i polskim.)
     

Kurs ochrony przed upadkiem z wysokości 

Kurs z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Jest to gruntowne szkolenie wprowadzające w zagadnienia BHP oraz regulacji prawnych i przepisów, które są dla Państwa w tej tematyce najbardziej istotne. Kurs poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa, higieny i środowiska pracy. W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo, jak jako pracownik/pracodawca mogą Państwo przyczynić się do wdrożenia i przestrzegania instrukcji i procedur dotyczących bezpieczeństwa pracy. Kurs wprowadza także  w plany i przekroje, a także metody ocen zagrożeń oraz ocen ryzyka związanego z tymi zagrożeniami i metody reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zasady BHP czynią Państwa firmę bezpieczniejszym i lepszym miejscem pracy!

Kurs jest dostępny w języku norweskim i angielskim.

     

 

 

Doświadczenie praktyczne

Aby otrzymać certyfikat powinieneś mieć udokumentowane przez pracodawcę doświadczenie praktyczne.

Uwaga: pracodawca ma obowiązek zapewnić, że wszyscy pracownicy, pracujący na podnośnikach lub rusztowaniach, mają ukończone udokumentowane szkolenia.